Dr. Sven Thomas (Staatskanzlei Sachsen-Anhalt). Foto: Ralf Lehmann

Dr. Sven Thomas (Staatskanzlei Sachsen-Anhalt). Foto: Ralf Lehmann

Share